Sponzoři
Zvoneček Bylany
poskytovatel sociálních služeb
Ve čtvrtek 6. května jsme slavnostně otevřeli budovu chráněného bydlení
v Polepech č.p. 169. Více o tomto projektu, ale i jiné důležité informace čtěte níže...
Postup při kladném vyřízení žádosti
Co s sebou při nástupu do domova - doporučení:

· posudek registrujícího praktického lékaře - vyjádření lékaře

· léky, které užíváte

· rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči byl–li přiznán příslušným Obecním úřadem obce s rozšířenou působností

· občanský průkaz

· průkazku zdravotní pojišťovny

· rozsudek o zbavení způsobilosti k právním úkonům(byl-li vydán)

· listinu opatrovníka

· platný důchodový výměr – buď z České správy sociálního zabezpečení nebo potvrzení z pošty

· peníze v hotovosti – alespoň na první úhradu pobytu v domově

· oblečení (nejlépe to, co je žadatel zvyklý běžně nosit)

· základní hygienické potřeby (šampon, mýdlo, hřeben, kartáček na zuby a pastu, holicí strojek apod.)

· věci osobní povahy (hrníček, budík, stolní lampičku, brýle, fotografie nebo obrázek apod.)

· drobné elektrické spotřebiče je možné přinášet a používat za předpokladu, že byly zkontrolovány revizním technikem podle normy ČSN 331610 a shledány nezávadnými( fén, holící strojek, nabíječka mobilního telefonu apod.). Při nástupu zařízení žádá předložení protokolu o revizi vnášených elektrických spotřebičů.


Vše předložte v zařízení Zvoneček Bylany (Pod Malým vrchem 1378, 282 01 Český Brod) - v kanceláři sociální pracovnice, od pondělí do pátku (8:00 -15:30 hod.)
sociální pracovnice - tel. 321 610 434
Dokážeme, že to dokážeme!


Za finančního přispění Regionálního operačního programu ROP Střední Čechy a Středočeského kraje bylo v Polepech na Kolínsku vybudované chráněné bydlení pro celkem 4-5 klientů Zvonečku Bylany. Hlavním cílem projektu byl nákup vytipované nemovitosti, drobné stavební úpravy a vybavení nábytkem a dalším zařízením nutným pro bezproblémový chod domu. V rámci projektu byla vytvořena 2 nová pracovní místa na pozicích vychovatelů, kteří vykonávají nepřetržitý dohled nad klienty. Východiskem projektu byla potřeba sociální integrace mentálně postižených lidí do běžné společnosti a umožnění jejich plnohodnotného života mimo zařízení. Celkový rozpočet projektu činil cca 6,4 mil. Kč a byl spolufinancován z prioritní osy 3 ROP SČ
v rámci výzvy č. 26

Formuláře ke stažení
Poskytované služby
POSKYTOVANÉ SLUŽBYADRESAPOČET MÍST
domov pro osoby se zdravotním postiženímČeský Brod 137860
denní stacionářČeský Brod 13784
týdenní stacionářČeský Brod 13783
odlehčovací službaČeský Brod 13785
chráněné bydleníBylany 2612
chráněné bydleníPolepy 1696
Created by Martin Málek © 2010 Všechna práva vyhrazena.